Kablage Teknik Meny

Kabelmärkning

Kablage Teknik Sweden AB märker kablar efter det behov kunden har samt måttklipper kablarna till kundanpassad längd. Kablarna går att märka med bokstäver eller siffror, vill man ha en kombination av dessa går det att ordna.